ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

ਨਿਊਯਾਰਕ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2024 ਚ’ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 26 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 700,000 ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ।ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਪਹਿਲਾਂ, ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੇਵਿਨ ਨਿਊਜਮ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, 19 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ-ਸਕੋਪ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸਤਾਰ 26 ਅਤੇ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 700,000 ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Spread the love