‘ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ !

‘ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ !

Spread the love