ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਇਆ ਡੈਮ

ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਿਆਰ ਡੈਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Spread the love